U Centru za izobrazbu provedena je edukacija službenika zatvorskog sustava i probacije za pilot primjenu alata za procjenu rizika i potreba počinitelja kaznenih djela (SPP)

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/06-04-2022-Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje/20220406_090855.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U okviru projekta „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF), u Centru za izobrazbu provedena je 6. travnja 2022. godine edukacija službenika zatvorskog sustava za pilot primjenu alata za procjenu rizika i potreba počinitelja kaznenih djela, koji se primjenjuje u probaciji (SPP).
 
Edukacija je organizirana kao rezultat prethodne projektne aktivnosti - provedene analize radnih mjesta i poslovnih procesa u četiri kaznena tijela i izrađenog prijedloga unaprjeđenja, te je dio projektne aktivnosti provedbe pilot projekta u četiri kaznena tijela tijekom 6 mjeseci, u kojem vremenu se poduzimaju različite aktivnosti za unaprjeđenje poslovnih procesa u kaznenim tijelima, sukladno procijenjenim potrebama.
 
Edukacija je provedena za 7 službenica tretmana Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Požegi, Zatvora u Zadru i Zatvora u Zagrebu, koje će u sljedećih nekoliko mjeseci testirati primjenu ovog alata za procjenu rizika i potreba na zatvoreničkoj populaciji. Edukaciju su provele službenice Središnjeg ureda za probaciju.
 
Ova edukacija ujedno predstavlja nastavak suradnje zatvorskog i probacijskog sustava na unaprjeđenju izvršavanja kaznenih sankcija i mjera.