Program izobrazbe Prevencija alkoholizma tijekom listopada i studenoga 2023. godine održan za 4 grupe službenika

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Prevencija alkoholizma/studeni 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Multidisciplinarnim pristupom (pravni, zdravstveni i psihološki aspekt) cilj ove izobrazbe je raditi na jačanju preventivnih mehanizama vezanih uz navedenu temu kao oblik potpore službenicima svih kaznenih tijela.

19. i 20. listopada 2023. te 23. i 24. studenoga 2023. godine provedene su četiri jednodnevne radionice „Prevencija alkoholizma“ za službenike/ce zatvorskog sustava na kojima je sudjelovalo ukupno 48 službenika/ca.
Predavači ove izobrazbe bili su načelnik Sektora za upravne poslove zatvorskog sustava,  psihijatar Zatvora u Zagrebu, psihijatrica - vanjska suradnica, i voditeljica Odjela tretmana Zatvora u Šibeniku i viša stručna savjetnica - psihologinja Odgojnog zavoda u Turopolju.