Provedena izobrazba službenika zatvorskog sustava za rad sa zatvorenicima počiniteljima nasilnih kaznenih djela

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Izobrazba službenika zatvorskog sustava za rad sa zatvorenicima počiniteljima nasilnih kaznenih djela.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Izobrazba iz programa pod nazivom Tretman zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela - NAS za službenike Odjela tretmana zatvorskog sustava Uprave za zatvorski sustav i probaciju provedena je u 3 dvodnevne radionice koje su održane 26. i 27. travnja, 17. i 18. svibnja te 7. i 8. lipnja 2018. godine u Kaznionici u Turopolju u kućici na jezeru.
 
Na temelju provedenog pilot programa u Zatvoru u Zagrebu, Kaznionici u Lepoglavi i Kaznionici u Glini s ukupno pet grupa zatvorenika te na temelju neposrednog rada sa zatvorenicima počiniteljima nasilnih kaznenih djela i dobivenih povratnih informacija, kako od strane provoditelja, tako i od samih zatvorenika, na temelju teoretskih i znanstvenih spoznaja o principima psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja koji se temelje na psihoterapijskim i psihosocijalnim intervencijama kod kojih prevladava kognitivno - bihevioralna terapija i psihoedukacija, pilot program rezultirao je izradom strukturiranog NAS programa Tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela i izobrazbom službenika iz navedenog programa.
 
Službenici koji su završili navedeni program izobrazbe, kojim se između ostaloga, izvršava sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana, sada su osposobljeni, ne samo za provođenje samog programa tretmana, već i za donošenje stručne procjene o tome na koji način izvršiti mjeru izrečenu zatvoreniku počinitelju nasilnog kaznenog djela.
 
Izobrazbu su proveli službenici Odjela tretmana posebno osposobljeni za rad s počiniteljima nasilja (psihologinja, socijalne pedagoginje i socijalni radnik) a polaznici izobrazbe bili su službenici iz Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Glini, Kaznionice u Požegi, Zatvora u Rijeci, Kaznionice u Lipovici - Popovači,, Zatvora u Zagrebu, Odgojnog zavoda u Turopolju i Centra za dijagnostiku u Zagrebu.