Održan drugi, posljednji modul edukacije službenika/ca Odjela tretmana zatvorskog sustava te probacijskih službenika/ca za provedbu posebnog programa tretmana zatvorenika ovisnika/ca o drogama- PORTOs

  • Slika /dokumenti/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Vijesti/1portos.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Drugi modul edukacije održan je 25. i 26. svibnja 2023. godine u Centru za izobrazbu. Ukupno 14 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju osposobljeni su za samostalno provođenje programa.
PORTOs – Prevencija ovisničkog recidiva treningom i osnaživanjem je intenzivni program psihosocijalnog tretmana, koji je izrađen u suradnji Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i Odsjeka za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – prof.dr.sc. Anite Jandrić Nišević, uz pripadajuće priručnike. Program je usklađen sa Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnika o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu.
Program se temelji na kognitivno-bihevioralnom pristupu i sadrži strategije prevencije relapsa, a provodi se primarno kroz grupni rad. Strukturiran je na određeni broj radionica koje tematski pokrivaju kriminogene rizike i potrebe ovisnika o drogama, a provodi se u zatvorenim malim grupama zatvorenika u kraćoj verziji kroz 17 tjedana, odnosno u dužoj verziji kroz 34 tjedna