Održana peta grupa izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/28-03-2023-komuniciranje na radnom mjestu/CZI_komuniciranje na radnom mjestu_slika1.jpg

U Centru za izobrazbu je 28. ožujka 2023. godine održan peti od ukupno šest termina programa  izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu - razgovor i razmjena iskustva – primjeri iz prakse“, ovoga puta namijenjena rukovodećim službenicima.

Cilj ove izobrazbe je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i kroz razmjenu iskustava demonstrirati ponašanja u određenim situacijama – komuniciranje s kolegama  (službenicima kojima su nadređeni) i njima nadređenima na radnome mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja (izlaganje, razgovor, rasprava, demonstracija, simuliranje igranja uloga); kroz rad u oblicima: u paru, grupni.
Ovoga puta su u programu izobrazbe sudjelovali rukovodeći službenici Centra za izobrazbu, Zatvora u Sisku, Probacijskog ureda Osijek, Zatvora u Šibeniku, Zatvora u Varaždinu, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Požegi i Zatvora u Osijeku.
 
Sljedeći termin izobrazbe, planiran za 24. travnja 2023. godine, namijenjen je svim službenicima. Grupa je već popunjena, što govori o interesu, motivaciji i potrebama službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju za ovakvu temu/program izobrazbe.