Sastanak radne skupine za izradu programa izobrazbe za uvođenje u posao novih zaposlenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_ Sastanak radne skupine.jpg
  • Slika
  • Slika

Prvi  sastanak  radne skupine za izradu  novog programa izobrazbe za nove zaposlenike u Upravi za zatvorski sustav i probaciju održan je u Ministarstvu pravosuđa dana 13. ožujka 2018. godine.

Shodno znanstvenim spoznajama, uvažavajući važnost profesionalne adaptacije pojedinca na zahtjeve posla u pogledu potrebnih znanja, vještina, sposobnosti te prihvaćanja standarda rada i ponašanja, Centar za izobrazbu je organizirao sastanak radne skupine za izradu novog programa izobrazbe koji će doprinositi profesionalnoj adaptaciji novozaposlenih službenika u Upravi za zatvorski sustav i probaciju.

Sukladno iskazanoj potrebi kaznenih tijela za ovim programom izobrazbe, a imajući u vidu specifičnosti funkcioniranja svih ustrojstvenih jedinica Uprave za zatvorski sustav i probaciju, sastavljena je radna skupina u koju su bili uključeni službenici Središnjeg ureda, službenici iz različitih odjela ustrojenih unutar kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda, zatim službenici Centra za dijagnostiku u Zagrebu, Centra za izobrazbu te sektora Probacije.

Radna skupina sastavljena od stručnjaka raznih profila, vodeći računa o svim specifičnostima rada u zatvorskom sustavu i probaciji, izradom novog programa izobrazbe trebala bi donijeti potpuno novi pristup u uvođenju u posao novozaposlenih službenika u Upravi za zatvorski sustav i probaciju i njihovoj što lakšoj prilagodbi na nove uvjete rada.

Cilj uvođenja ovakvog programa je povećanje uspješnosti adaptacije novih zaposlenika, njihove radne efikasnosti, kao i utjecaj na razvoj njihovih radnih navika i vrijednosti, na njihov osjećaj zadovoljstva poslom, sigurnosti, prihvaćenosti te osnaživanje njihove motivacije za dalje zalaganje.