Održan online sastanak predavača/ica programa izobrazbe za novozaposlene službenike/ce „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu te unapređenje suradnje“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_spec rada u zat i pr sustavu_slika 1_03 02 2023.png

Sastanak predavača/ica koji sudjeluju u provedbi uvodnog programa upoznavanja zatvorskog sustava održan je 3. veljače 2023. godine.

Teme sastanka bile su revizija plana i satnice programa, revizija Priručnika za predavače/ice i ostale organizacijske pojedinosti provedbe. Od 13. do 17. veljače 2023. godine u Centru za izobrazbu će biti provedena izobrazba za 30-tak polaznika/novozaposlenih službenika/ca zatvorskog sustava i 2 službenice probacije. U provedbu izobrazbe biti će uključeno 19 predavača. Ciljevi navedenog programa izobrazbe za novozaposlene službenike/ce su upoznavanje zatvorskog i probacijskog sustava te omogućavanje polaznicima stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.