M.O.S.O.R.- Komunikacijske vještine pravosudne policije u radu s mladima, dvodnevni program izobrazbe službenika u organizaciji Centra za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_MOSOR.jpg

Dana 12. i 13. travnja 2018. godine, u UJ Valbandon održan je dvodnevni program izobrazbe službenika Odjela osiguranja Uprave za zatvorski sustav i probaciju "M.O.S.O.R.- Komunikacijske vještine pravosudne policije u radu s mladima" - osnovna razina.

Ciljevi programa bili su: osvještavanje uloge službenika pravosudne policije u procesu resocijalizacije u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske, upoznavanje s obilježjima adolescencije, karakteristikama mladih u penalnim uvjetima, upoznavanje s teorijskim konceptima komunikacije, osvještavanje i prepoznavanje vlastitih komunikacijskih obrazaca, uvježbavanje upotrebe komunikacijskih instrumenata kao i osvještavanje važnosti primjerene komunikacije i suradnje u timu. Uz ugodnu i vedru radnu atmosferu, program izobrazbe u trajanju od 16 sati, uz potpunu realizaciju gore navedenih ciljeva,  prošlo je 12 službenika koji dolaze iz Kaznionice u Glini, Kaznionice u Požegi, Odgojnog zavoda u Turopolju, Zatvora u Zagrebu i Odgojnog zavoda u Požegi.