Posjet studenata/studentica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Zatvoru u Zagrebu, Centru za dijagnostiku i Centru za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/posjet studenata.jpg

Stručno - edukativni posjet studenata/ica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, polaznika/ca kolegija Forenzička psihologija (27 studenata/ica i nositeljica kolegija) održan je 14. siječnja 2020. godine.

Prvi dio posjeta je organiziran u Centru za izobrazbu gdje su studenti/ce imali priliku saznati više o radu kao i specifičnostima rada službenika/ca Centra za izobrazbu. Drugi dio posjeta je organiziran u Zatvoru u Zagrebu gdje su studenti/ce dobili informacije o specifičnostima rada u Zatvoru i Centru za dijagnostiku. Organiziran je i obilazak Zatvora u Zagrebu i Centra za dijagnostiku.