Udruženje centara za izobrazbu službenika zatvorskih sustava – EPTA – 8. i 9. listopada 2019. godine, Hag - Nizozemska

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/EPTA_8 i 9 10 2019.jpg

Sastanak Stručne radne grupe 3 (Special Interest Group 3) na temu „Postupanje s izazovnim zatvorenicima“

U sklopu  Projekta Udruženja centara za izobrazbu službenika zatvorskih sustava (EPTA), službenica Centra za izobrazbu sudjelovala je 8. i 9. listopada 2019. godine u Hagu (Nizozemska) na prvom sastanku Stručne radne grupe (SIG3) na temu „Postupanje s izazovnim zatvorenicima“. Sastanku je prisustvovalo još 4 eksperata iz Europe (Irska-dvoje, Estonija i Francuska), zajedno s dvije predstavnice Nizozemskog Helsinškog odbora. Sastankom su zemlje predstavile svoje programe izobrazbi za službenike, tumačile svoje viđenje izobrazbi za rad s izazovnim zatvorenicima, definirale tko su takvi zatvorenici te u kojem smjeru razvijati izobrazbe koje su nužne kao osnova za rad službenika koji su u kontaktu sa zatvorenicima koje se definira kao izazovne.