Upraviteljica

Životopis

 • Smiljka Baranček
 • rođena 6. travnja 1971. godine u Zagrebu
 • udana, majka dvoje djece 
 

Obrazovanje

 • 1999. položila Stručni ispit za zvanje psihologa
 • 1998. diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1996. diplomirala  kineziologiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 

Dodatno obrazovanje

 • 2007. – 2008.  Jednogodišnja praksa pod supervizijom kliničkog psihologa, registracija za zvanje psihologa u državi Viktoriji, Australia
 • 2003. – 2005.  Dvogodišnja edukacija iz Realitetne terapije i Teorije izbora,  W. Glasser  Institute, Zagreb
 

Profesionalna karijera

 • 2017. –             Upraviteljica Centra za izobrazbu
 • 2015. – 2017.   Voditeljica Odjela posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav, Sektor tretmana, Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
 • 2010. – 2015.   Viša stručna savjetnica – psiholog, Odjel za posebne programe tretmana, Služba tretmana, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
 • 2008. – 2010.   Psiholog, Department of Justice, Clinical Services, Corrections Victoria, Melbourne, Victoria, Australia
 • 2007. – 2008.   Savjetodavni psiholog, vježbenik – Migrant Resource Centre, Adelaide, South Australia
 • 2006. – 2007.   Stručni suradnik u rehabilitaciji i zaštiti mentalnog zdravlja, Neami Mental Health, Adelaide, South Australia
 • 2000. – 2006.   Psiholog, Dječji vrtić Jabuka, Zagreb
 • 1998. – 1999.   Psiholog, Osnovna škola Bogumil Toni, Samobor
  

Dodatno osposobljavanje

 • 2016. – Trening trenera za program Rad sa zatvorenicima s višegodišnjim kaznama zatvora u sklopu EU IPA 2012 Twinning projekta “Podrška zatvorskom sustavu RH”, Zagreb
 • 2014. – UN tečaj o zaštiti civila u operacijama potpore miru, International Military Opertions Center (IMOC), Rakitje
 • 2012. – IRZ edukacija zatvorskih službenika The Sexual Violence Risk-20 (SVR-20), Zagreb
 • 2011. – Stručni seminar iz tretmana bolesti ovisnosti, Klinika za psihijatriju KBC „Sestre milosrdnice“,
 • 2010. - Training Foundational Group Facilitation, Department of Justice, Melbourne
 • 2009. - Training Motivational Interviewing, Caraniche Centre, Melbourne
 • 2009. - Seminar Schema Therapy Workshop, Corrections Victoria, Clinical Services, Melbourne
 • 2009. – Training Violence Intervention Programs, Department of Justice, Melbourne
 • 2009. – Training Cognitive Skills Program, Corrections Vic, Clinical Services, Melbourne
 • 2008. – Certificate of Registration, Psychologists Registration Board of Victoria, Australia
 • 2008. - Mandatory Reporting Child Abuse and Neglect, Adelaide
 • 2007. - Collaborative Recovery Training Program, Australian Integrated Mental Health Initiative (AIMhi), Illawarra Institute for Mental Health, Adelaide
 • 2005. - Seminar za voditelja Child Assault Prevention Program (CAP), Zagreb
 • 2004. - Osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti pri Hrvatskoj psihološkoj komori
  

Strani jezik

Engleski jezik – aktivno u govoru i pismu