Upraviteljica

Životopis

 • Smiljka Baranček
 • rođena 6. travnja 1971. godine u Zagrebu
 • udana, majka dvoje djece 
 

Obrazovanje

 • 1998. diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - profesor psihologije (mag. psych.)
 • 1996. diplomirala kineziologiju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - profesor kineziologije (mag. cin.)
 

Dodatno obrazovanje

 • 2007. - 2008.  Jednogodišnja praksa pod supervizijom kliničkog psihologa, registracija za zvanje psihologa u državi Viktoriji, Australia
 • 2003. - 2005.  Dvogodišnja edukacija iz Realitetne terapije i Teorije izbora,  W. Glasser  Institute, Zagreb
 

Profesionalna karijera

 • 2017. -             Upraviteljica Centra za izobrazbu
 • 2015. - 2017.   Voditeljica Odjela posebnih programa tretmana zatvorenika i maloljetnika, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav, Sektor tretmana, Služba posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
 • 2010. - 2015.   Viša stručna savjetnica - psiholog, Odjel za posebne programe tretmana, Služba tretmana, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb
 • 2008. - 2010.   Psiholog, Department of Justice, Clinical Services, Corrections Victoria, Melbourne, Victoria, Australia
 • 2007. - 2008.   Savjetodavni psiholog, vježbenik - Migrant Resource Centre, Adelaide, South Australia
 • 2006. - 2007.   Stručni suradnik u rehabilitaciji i zaštiti mentalnog zdravlja, Neami Mental Health, Adelaide, South Australia
 • 2000. - 2006.   Psiholog, Dječji vrtić Jabuka, Zagreb
 • 1998. - 1999.   Psiholog, Osnovna škola Bogumil Toni, Samobor
  

Dodatni profesionalni angažman

 • 2022.-2023.- Republika Kosovo MTE (Mid-term Expert) srednjoročni stručnjak na projektu EU/Kosovo Justice Sector  Programme (EUKOJUST) EuropeAid/166090/ DD/ACT/XK za pružanje potpore u jačanju kazneno-popravne službe i izgradnji kapaciteta pravosuđa Ministarstva pravde Kosova
 • 2021.- Kratkoročni ekspert STE (Short-term Expert) na projektu EU/Kosovo Justice Sector  Programme (EUKOJUST) za pružanje potpore i izgradnji kapaciteta pravosuđa
 • 2019. - Članica ekspert grupe (EPTA Special Interest Group) europskog udruženja zatvorskih centara za izobrazbu EPTA (The European Penitentiary Training Academies) za izradu minimalnih standarda, priručnika i praktičnih smjernica na temu Trening rukovodećih službenika i menadžment
 • 2016. - Trening trenera (ToT) za provođenje programa izobrazbe u sklopu EU IPA 2012 Twinning projekta “Support to the Prison System of the Republic of Croatia” (CRO PRISYS)
 • 2014. - UN tečaj o zaštiti civila u operacijama potpore miru, International Military Opertions Center (IMOC), Rakitje
 • 2010. - Motivational Interviewing, Caraniche Centre, Melbourne
 • 2009. - Violence Intervention Programs, Department of Justice, Melbourne
 • 2009. - Cognitive Skills Program, Corrections Victoria, Clinical Services, Melbourne
 • 2008. - Collaborative Recovery Training Program, Australian Integrated Mental Health Initiative (AIMhi), Illawarra Institute for Mental Health, South Australia, Adelaide
 • 2008. - Certificate of Registration, Psychologists Registration Board of Victoria, Australia
 • 2004. - Osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti pri Hrvatskoj psihološkoj komori   


Strani jezik

Engleski jezik - aktivno u govoru i pismu