Financijsko izvještavanje

       
     
   
  • Financijsko izvješće Centra za izobrazbu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.
    • Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
    • Potvrda