Poslovi pravosudne policije - pretrage

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_slika 1_29 03 2021.png

Online izobrazba „Poslovi pravosudne policije - pretrage“ održana je 29. ožujka 2021. godine, u trajanju od dva nastavna sata.


Ciljevi online izobrazbe bili su razmatranje svrhe i značaja obavljanja pretraga u kaznenim tijelima te učinak tog dijela posla na održivost sustava sigurnosti u cjelini. Razgovaralo se o radnim procedurama, normativnom okviru te upravljanju sigurnosnim rizicima i usmjeravanju prema višoj razini kvalitete i učinkovitosti u radu. Uz analizu primjera iz prakse, sudionici su aktivno sudjelovali u razmjeni mišljenja, znanja i iskustva vezanim uz segment posla koji je bio u fokusu ove izobrazbe.

Na izobrazbi je sudjelovalo 14 službenika/ca iz osam kaznenih tijela.