Izobrazba “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje”

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/18 do 22-11-2019-Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapjređenje suradnje/IMG_1655.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U vremenu od 18. do 22. studenog 2019. godine provodi se petodnevna izobrazba za drugu grupu novozaposlenih službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Centru za izobrazbu.

U drugoj grupi izobrazbe za novozaposlene službenike, uz službenike zatvorskog sustava, sudjeluju i službenici probacijskih ureda. Polaznici izobrazbe dolaze iz Kaznionice u Požegi, Kaznionice u Lepoglavi, Kaznionice u Glini, Zatvora u Bjelovaru, Zatvora u Puli-Pola, Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Karlovcu, Zatvora u Rijeci, Središnjeg ureda, Zatvora u Osijeku, Probacijskih ureda Zagreb II, Bjelovar, Pula, Zadar i Dubrovnik.
 
Cilj izobrazbe “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje” je stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.
 
U ugodnoj atmosferi i uz timski rad, tijekom petodnevnog programa izobrazbe predavači prenose svoja znanja i iskustva novozaposlenim službenicima.