Održana petodnevna izobrazba za novozaposlene službenike i namještenike pod nazivom „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Specifičnosti/Specificnosti_slika5.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Izobrazba za novozaposlene službenike i namještenike Uprave za zatvorski sustav i probaciju održana je u dvije grupe. Za prvu grupu službenika izobrazba je provedena u Zatvoru u Zagrebu  od 2. do 6. listopada 2023., a za drugu grupu u Centru za izobrazbu od 27. studenoga do 1. prosinca 2023.

U prvoj grupi izobrazbu je završilo 27 zatvorskih, a u drugoj 33 zatvorskih i probacijskih službenika. Cilj ovog programa izobrazbe je pružanje osnovnih informacija o zatvorskom i probacijskom sustavu te stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje službenih zadaća u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.