Održana prva radionica izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu I modul“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/18 ozujka 2024_slika3.jpg

U Centru za izobrazbu je 18. ožujka 2024. godine održan prvi ovogodišnji termin programa izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu I modul - razgovor i razmjena iskustva - primjeri iz prakse“.Cilj ove izobrazbe je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i, kroz razmjenu iskustava, demonstrirati ponašanja u određenim situacijama - komuniciranje s kolegama (službenicima kojima su nadređeni) i njima nadređenima na radnome mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja (izlaganje, razgovor, rasprava, demonstracija, simuliranje igranja uloga); kroz grupni rad i rad u paru.
Ovoga puta su u programu izobrazbe sudjelovali službenici iz Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Karlovcu, Zatvora u Varaždinu, Probacijskog ureda Rijeka, Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Odgojnog zavoda Turopolje i Kaznionica u Valturi.