Održano treće predavanje iz ciklusa online predavanja koja se odnose na djelokrug rada ureda pravobranitelja- Ured Pučke pravobraniteljice „Suzbijanje diskriminacije“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/16-11-2022- treće predavanje - Ured Pučke pravobraniteljice - Suzbijanje diskriminacije/CZI_trece predavanje_suzbijanje diskriminacije_16 11 2022_slika1.png
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U suradnji s 4 ureda pravobranitelja, u organizaciji Centra za izobrazbu, provodi se ciklus online predavanja koja se odnose na djelokrug rada ureda pravobranitelja, s ciljem podizanja razine profesionalnih kompetencija u okviru zaštite ljudskih prava kod službenika zatvorskog i probacijskog sustava koji neposredno rade sa zatvorenicima, maloljetnicima i osuđenicima.
Dana 16. studenoga 2022. godine održano je treće online predavanje navedenog ciklusa, „Suzbijanje diskriminacije“. Predavačice su bile zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja te savjetnica Monika Čavlović. Tema predavanja je bila primjena Zakona o suzbijanju diskriminacije, s primjerima usredotočenima na osnove dobi, etniciteta, vjere te zdravstvenoga stanja.  Za probacijske službenike/ce, dodatni naglasak je bio na suzbijanje stereotipova i predrasuda prema bivšim zatvorenicima, uz primjere diskriminacije temeljem društvenoga položaja.  Predavanju je prisustvovalo 34 službenika/ca zatvorskog sustava i probacije.