Posebni savjetnici ministra

Sukladno Zakonu o Vladi, pojedini član Vlade, uz suglasnost predsjednika Vlade, može imenovati posebnog savjetnika.

Na imenovanje posebnih savjetnika ne primjenjuju se odredbe propisa o zapošljavanju državnih službenika.