Održan supervizijski sastanak u centru za izobrazbu za provoditelje posebnog programa psihosocijalnog tretmana ovisnika o drogama – PORTOs

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/PORTOs/IMG_0094.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U suorganizaciji Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju i Centra za izobrazbu dana  18. prosinca 2018. godine u Centru za izobrazbu je održan supervizijski sastanak provoditelja posebnog programa psihosocijalnog tretmana ovisnika o drogama – PORTOs (Prevencija Ovisničkog Recidiva Treningom i Osnaživanjem).

PORTOs je program psihosocijalnog tretmana, nastao u suradnji Sektora tretmana Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju i Odsjeka za kriminologiju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, koji se temelji na kognitivno-bihevioralnoj teorijskoj osnovi i sadrži strategije prevencije relapsa, a provodi se primarno kroz grupni rad. Strukturiran je na određeni broj radionica koje tematski pokrivaju kriminogene rizike i potrebe ovisnika o drogama, a provodi se u zatvorenim malim grupama zatvorenika u kraćoj verziji kroz 17 radionica, odnosno u dužoj verziji kroz 34 radionice.
Na sastanku su sudjelovale predstavnice Središnjeg ureda, profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta - koautorica programa i voditeljica edukacije za njegovo provođenje sa zatvorenicima, predstavnica Udruge za kreativni socijalni rad Zagreb čiji članovi sudjeluju u provedbi programa u zatvorskom sustavu te provoditelji programa iz 13 kaznenih tijela.
Sastanak je održan sa svrhom razmjene iskustava u provođenju PORTOs-a, praćenja integriteta provedbe programa i pružanja podrške provoditeljima. Sudionici sastanka iznijeli su podatke o provođenju programa u kaznenim tijelima, veličini i sastavu grupa zatvorenika, svoja iskustva u provedbi, izazove s kojima se susreću te dojmove o motivaciji i aktivnosti zatvorenika uključenih u program. Provoditelji iskazuju zadovoljstvo programom i njegovom provedbom te ga procjenjuju korisnim, a sadržaj programa prilagođen kriminogenim rizicima i potrebama zatvorenika ovisnika o drogama. Na kraju sastanka, konstatirano je kako je provedba posebnih programa u većini kaznenih tijela danas redovita aktivnost, koju kao takvu prihvaćaju i zatvorenici i službenici, te su provoditelji ovih programa u pravilu zadovoljni podrškom unutar kaznenih tijela u kojima su zaposleni.