Pilot program izobrazbe “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje”

 • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Vijesti naslovnica/Pilot program izobrazbe - Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje/11.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U organizaciji Centra za izobrazbu u vremenu od 4. do 8. veljače 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi proveden pilot program izobrazbe za novozaposlene službenike  Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Od 4. do 8. veljače 2019. godine u Kaznionici u Lepoglavi u organizaciji Centra za izobrazbu proveden je pilot program izobrazbe za novozaposlene službenike Uprave za zatvorski sustav i probaciju pod nazivom “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje”.
 
Ciljevi novog programa izobrazbe su unapređenje suradnje zatvorskih i probacijskih službenika, stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.
 
Tijekom petodnevnog programa izobrazbe predavači su prenosili svoja znanja i iskustva novozaposlenim službenicima. Evaluacijski listići prikupljeni od polaznika pokazuju iznimno visok stupanj zadovoljstva predavačima, njihovom pristupačnošću, konkretnim primjerima iz prakse i interaktivnim sudjelovanjem svih polaznika te istodobno veliku zainteresiranost polaznika izobrazbe za daljnje edukacije i nastavak ovog programa.
 
Sljedeći tjedan od 18. do 22. veljače 2019. godine, također u Kaznionici u Lepoglavi,  provest će se izobrazba za drugu grupu od 20 novozaposlenih službenika koji dolaze iz zatvora u Dubrovniku, Zadru, Rijeci, Gospiću, Zagrebu, Kaznionice u Glini i Lepoglavi, Zatvorske bolnice,  te probacijskih ureda Vukovar, Rijeka, Gospić, Varaždin, Bjelovar i Zagreb I.