Održan prvi modul edukacije službenika/ca Odjela tretmana zatvorskog sustava te probacijskih službenika/ca za provedbu posebnog programa tretmana zatvorenika ovisnika/ca o drogama - PORTOs

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/PORTOs - 25 i 26 05 2023/CZI_PORTOs_25 i 26 05 2023_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
PORTOs – Prevencija ovisničkog recidiva treningom i osnaživanjem je intenzivni program psihosocijalnog tretmana, koji je izrađen u suradnji Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i Odsjeka za kriminologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta – prof.dr.sc. Anite Jandrić Nišević, uz pripadajuće priručnike. Program je usklađen sa Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnika o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu.

Program se temelji na kognitivno-bihevioralnom pristupu i sadrži strategije prevencije relapsa, a provodi se primarno kroz grupni rad. Strukturiran je na određeni broj radionica koje tematski pokrivaju kriminogene rizike i potrebe ovisnika o drogama, a provodi se u zatvorenim malim grupama zatvorenika u kraćoj verziji kroz 17 tjedana, odnosno u dužoj verziji kroz 34 tjedna.
Prvi modul edukacije održan je 26. i 27. travnja 2023. godine, a drugi će biti održan 25. i 26. svibnja 2023. godine u Centru za izobrazbu, nakon čega će 14 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju biti osposobljeni za samostalno provođenje programa.