Održana četvrta grupa izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/03-03-2023-četvrta grupa izobrazbe Komuniciranje na radnome mjestu/Komuniciranje na radnom mjestu_03 03 2023_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Centru za izobrazbu dana 3. ožujka 2023. godine održana  četvrta od ukupno šest grupa polaznika izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu - razgovor i razmjena iskustva – primjeri iz prakse“.

Cilj ove izobrazbe, namijenjene svim zatvorskim i probacijskim službenicima, je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i kroz razmjenu iskustava demonstrirati ponašanja u određenim situacijama -komuniciranje s kolegama i nadređenima na radnome mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja (izlaganje, razgovor, rasprava, demonstracija, simuliranje igranja uloga); kroz rad u oblicima: u paru, grupni.
Predavačice izobrazbe bile su službenica Središnjeg ureda za zatvorski sustav i službenica Odgojnog zavoda u Turopolju.
U četvrtoj grupi polaznika sudjelovali su službenici Centra za izobrazbu, Zatvorske bolnice u Zagrebu, Probacijskog ureda Zagreb I, Probacijskog ureda iz Pule, Kaznionice u Glini i Kaznionice iz Valture. Sljedeći termin predmetne izobrazbe, ali za rukovodeće državne službenike Uprave za zatvorski sustav i probaciju, najavljujemo za 28. ožujka 2023. godine.
Grupe su već popunjene što govori o interesu, motivaciji i potrebama službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju.