Održan drugi, posljednji modul edukacije službenika/ca Odjela tretmana zatvorskog sustava te probacijskih službenika/ca za provedbu posebnog programa tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela – NAS.

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_NAS_modul II/CZI_NAS_II modul_slika 1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Drugi modul edukacije održan je 31. svibnja te 1. i 2. lipnja 2023. godine u Centru za izobrazbu. Ukupno 13 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju osposobljeni su za samostalno provođenje programa.

Program psihosocijalnog tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela - NAS je intenzivni program psihosocijalnog tretmana koji se temelji na strukturiranom kognitivno-bihevioralnom pristupu, promjeni uvjerenja i stavova, usvajanju vještina sprječavanja ponavljanja nasilnog ponašanja te modificiranju neprilagođenog ponašanja, a provodi se individualno ili grupno kroz 16 susreta.