Nastavak provođenja edukativno – radnih sastanaka na temu „Nagrađivanje i motivacija u praksi“

 • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/29-04-2022/naslovna.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
Nastavno na prvi edukativno – radni sastanak proveden 1. travnja 2022. godine u sklopu projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava i javne sigurnosti kroz unapređenje kapaciteta probacijske službe“, aktivnost „Suradnja zatvorskog i probacijskog sustava“, u Ministarstvu pravosuđa i uprave su 7. i 29. travnja održana još dva edukativno – radna sastanka za rukovodeći kadar zatvorskog sustava i probacije s područja središnje Hrvatske.
Uz prezentaciju rezultata istraživanja „Utjecaji nagrađivanja na motivaciju u radu službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju“  provedenog u suradnji službenica zatvorskog sustava i probacije, na sastanku su razmjenjivana iskustva i ideje o nagrađivanju u praksi. Na sastancima u travnju je prisustvovalo ukupno 65 sudionika, načelnika sektora, upravitelja i pomoćnika kaznenih tijela, voditelja odjela zatvorskog sustava i voditelja probacijskih ureda.
Nastavak aktivnosti planiran je kroz svibanj i lipanj te ponovno u rujnu 2022. godine, kada će sastanci biti organizirani u Požegi, Rijeci i Splitu.