Provedena informatička radionica u sklopu projekta Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS)

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/informatička radionica u sklopu projekta Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju-ZPIS/IMG_1111.JPG
  • Slika
  • Slika
U Centru za izobrazbu u četvrtak 30. svibnja 2019. provedena je informatička radionica za službenike Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, kao i za službenike Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Vukovaru, Sisku, Rijeci, Zadru i Splitu sa svrhom implementacije projekta Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS) provođenjem edukacije o načinu korištenja baze podataka.