Održan dvodnevni program izobrazbe službenika "Priprema postupka otpusta“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Priprema postupka otpusta/grupna.JPG
  • Slika
  • Slika
Cilj provođenja programa bio je osvještavanje uloge različitih službenika u procesu resocijalizacije mladih i specifičnosti mladih u zatvorskom sustavu i probaciji, s fokusom na institucionalizaciju i mrežu ustanova, pripremu otpusta, uloge i timski rad u postupku otpusta, rizične faktore recidiva, psihološke aspekte otpusta, te suradnju s nevladinim organizacijama.
Kroz praktične vježbe i primjenu timskog rada, program izobrazbe u trajanju od 16 sati završilo je 13 službenika/ca iz 5 kaznenih tijela (Kaznionica u Požegi, Odgojni zavod u Požegi, Odgojni zavod u Turopolju, Zatvor u Zagrebu, Zatvorska bolnica), 3 probacijska ureda (Probacijski ured u Bjelovaru, Probacijski ured u Osijeku, Probacijski ured u Zadru) te Centra za izobrazbu. Voditelji programa bile su voditeljice Odjela u Centru za izobrazbu i dipl. psihologinja, djelatnica Udruge Igra.