Informatički tečaj u Centru za izobrazbu

  • Slika /UZS/A1.JPG
  • Slika
  • Slika

Svakog ponedjeljka od 9.00 – 15.00 sati u informatičkoj učionici provodi se osnovna razina informatičkog tečaja u malim grupama uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera. 

Polaznici tečaja su službenici različitih kaznenih tijela koji žele unaprijediti svoja informatička znanja i vještine iz područja Word-a, Excel-a i Outlook-a. Grupe su homogene s obzirom na predznanje i korištenje računala u svakodnevnom radu te omogućuju polaznicima individualizirani pristup. Cilj provođenja informatičkog tečaja je proširivanje znanja i unapređivanje vještina rada na računalu kod službenika te jačanje kompetencija u okviru informatičke pismenosti.

Tečaj će se provoditi kontinuirano do ispunjenja potreba. Nakon osnovnog tečaja planira se provođenje naprednog informatičkog tečaja. 

Tečaj se provodi u Centru za izobrazbu za službenike zatvora i kaznionica iz okolice Zagreba, a zatim, sukladno epidemiološkoj situaciji, tečaj će se provoditi i regionalno za ostala kaznena tijela.