Održana interaktivna predavanja na temu "(P)ostati pozitivan na poslu"

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/19-03-2021-(p)ostati pozitivan na poslu/sličica za web.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Interaktivna predavanja na temu „(P)ostati pozitivan na poslu“ održana su 19. ožujka 2021. godine u dva termina za službenike i službenice Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Na predavanjima je sudjelovalo ukupno 36 službenika/ca, a cilj predavanja bio je osvještavanje, prepoznavanje i poticanje razvijanja pozitivnih potencijala službenika/ca i radne organizacije kroz načela pozitivne psihologije, a u cilju povećanja radnog učinka i zainteresiranosti za posao, većeg samopouzdanja i produktivnosti te općeg zadovoljstva poslom.