Održano online predavanje na temu „Trauma“ u organizaciji Centra za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/trauma4.jpg
Psihologinja Centra za izobrazbu je 12. travnja 2021. godine održala online predavanje pod nazivom „Trauma“ na kojem je aktivno sudjelovalo 18 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju iz različitih kaznenih tijela i probacijskih ureda: Kaznionice u Glini, Lepoglavi, Lipovici-Popovači i Turopolja, Centra za dijagnostiku, Zatvora u Karlovcu, Bjelovaru i Gospiću, Zatvorske bolnice u Zagrebu te probacijskih ureda Varaždin i Bjelovar.

Glavni ciljevi bili su upoznati se s pojmom traume te definirati razliku između stresa i traume. Predavanje se sastojalo od dva dijela pri čemu je u prvom dijelu pružena teorijska podloga i definicija stresnog i traumatskog doživljaja, a u drugom dijelu naglasak je stavljen na osvještavanje vlastitih resursa i vještina korisnih za rad s korisnicima (osuđenicima, zatvorenicima) koji su doživjeli traumatske događaje.