Održana dva online predavanja na temu „Trauma“ u organizaciji Centra za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/trauma.jpg
5. ožujka 2021. godine provedena su dva online predavanja „Trauma“ u trajanju od 2 nastavna sata, a predavanje je provela službenica Centra za izobrazbu.
Na predavanjima je sudjelovalo 37 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju, a provedba za treću grupu na navedenu temu planira se u travnju 2021. godine. Cilj predavanja bio je upoznati se s pojmom traume, definirati razlike između stresa i traume. U drugom djelu predavanja naglasak je bio na osvještavanju vlastitih resursa i vještina koje mogu biti korisne u radu s korisnicima (osuđenicima, zatvorenicima) koji su doživjeli traumatske događaje.