"Priprema postupka otpusta"- osnovna razina, dvodnevni program izobrazbe službenika u organizaciji Centra za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_Priprema postupka otpusta.jpg

Radionicu su vodile službenice Centra za izobrazbu u suradnji s djelatnicom Udruge Igra. 

Dana 21. i 22. svibnja 2018. godine, u UJ Valbandon održan je dvodnevni program izobrazbe službenika Odjela osiguranja, Odjela tretmana, Odjela za rad i strukovnu izobrazbu, Odjela zdravstvene zaštite i Probacijskog ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju pod nazivom "Priprema postupka otpusta"- osnovna razina. Teme obuhvaćene programom bile su: mladi i specifičnosti mladih u zatvorskom sustavu i probaciji, institucionalizacija i mreža ustanova, priprema otpusta, uloge i timski rad u postupku otpusta, rizični faktori recidiva, psihološki aspekti otpusta, te suradnja  s nevladinim organizacijama.

Uz ugodnu i vedru radnu atmosferu program izobrazbe u trajanju od 16 sati, uz potpunu realizaciju, završilo je 13 službenika iz 7 kaznenih tijela i to:  Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Varaždinu, Kaznionice u Požegi, Kaznionice u Lipovici-Popovači, Kaznionice u Valturi, Zatvorske bolnice u Zagrebu i Odgojnog zavoda u Požegi.