Održan sastanak predavača programa izobrazbe za novozaposlene službenike „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu te unapređenje suradnje“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_26 09 2022.jpg

Sastanak predavača koji sudjeluju u provedbi uvodnog programa upoznavanja zatvorskog sustava održan je 26. rujna 2022. godine. 

Teme sastanka bile su revizija plana i satnice programa, evaluacijska izvješća programa u posljednje dvije godine provođenja te prijedlozi i komentari predavača.
Od 3. do 7. listopada 2022. godine u Centru za izobrazbu će biti provedena izobrazba za 22 polaznika/novozaposlena službenika. U provedbu izobrazbe biti će uključeno 14 predavača.
Ciljevi navedenog programa izobrazbe za novozaposlene službenike su upoznavanje zatvorskog i probacijskog sustava te omogućavanje polaznicima stjecanja kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.