Provedeni edukativno – radni sastanci na temu „Nagrađivanje i motivacija u praksi“ za kaznena tijela i probacijske urede s područja Istre, Kvarnera i Slavonije

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Nagrađivanje i motivacija u praksi/Nagradjvanje i motivacija u praksi_slika2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Nastavno na tri edukativno – radna sastanka provedena u Ministarstvu pravosuđa i uprave tijekom travnja 2022. godine za rukovodeći kadar zatvorskog sustava i probacije s područja središnje Hrvatske (u sklopu projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava i javne sigurnosti kroz unapređenje kapaciteta probacijske službe“, aktivnost „Suradnja zatvorskog i probacijskog sustava“), održana su još dva edukativno – radna sastanka zakovodeći kadar zatvorskog sustava i probacije Istre, Kvarnera i Slavonije.
Sastanak na temu „Nagrađivanje i motivacija u praksi“ za područje Istre i Kvarnera održan je 20. svibnja 2022. u Rijeci u prostorijama Policijskog doma Policijske uprave primorsko-goranske za 12 rukovodećih službenika Zatvora u Rijeci, Zatvora u Puli - Pola, Kaznionice u Valturi, Probacijskog ureda Rijeka i Probacijskog ureda Pula., dok je za područje Slavonije održan 7. lipnja 2022. u Vili u Velikoj, prostoru Kaznionice u Požegi, za 19 rukovodećih službenika Kaznionice u Požegi, Zatvora u Požegi, Odgojnog zavoda u Požegi, Zatvora u Osijeku, Probacijskog ureda Požega, Probacijskog ureda Osijek i Probacijskog ureda Vukovar.
Sudionicima su prezentirani rezultati istraživanja „Utjecaji nagrađivanja na motivaciju u radu službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju“. Uz prezentaciju rezultata navedenog istraživanja provedenog u suradnji službenica zatvorskog sustava i probacije, na sastanku su razmjenjivana iskustva i ideje o nagrađivanju u praksi.