Online sastanak predavača psihosocijalne skupine predmeta na temeljnom tečaju

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_19 01 2022.png
U organizaciji Centra za izobrazbu dana 19. siječnja 2022. godine, u skladu sa iznimno zahtjevnom epidemiološkom situacijom i u uvjetima velikog porasta broja novozaraženih virusom SARS-CoV-2 u Hrvatskoj, putem internetske platforme Teams održan je online sastanak predavača psihosocijalne skupine predmeta na temeljnom tečaju. Tema sastanka bila je usklađivanje sadržaja Priručnika za polaznike temeljnog tečaja „Psihosocijalni tretman“ s propisima koji su nedavno stupili na snagu te potreba za usklađivanjem sadržaja predavanja i predviđene satnice s potrebama polaznika koje su utvrđene tijekom provedbe predavanja i vježbi. Predavači/ce su se osvrnuli na sadržaj i teme koje predaju te su dogovoreni daljnji koraci u pripremi materijala za idući temeljni tečaj.