Održan sastanak predavača izobrazbe za novozaposlene „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu te unapređenje suradnje“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/3-11-2021 Sastanak predavača izobrazbe za novozaposlene/Slika 1-1 (1).jpg
  • Slika
  • Slika

U cilju pripreme predavača za izobrazbu koja će se održati sljedeći tjedan održan je on-line sastanak predavača na kojem su se dogovorili svi organizacijski detalji predstojeće izobrazbe. 

Zbog velikog broja polaznika (65) iz svih različitih kaznenih tijela i probacijskih ureda izobrazba će se održati u tri termina: prva grupa od 08. – 12. studenoga 2021., druga grupa od 22. – 26. studenoga 2021. i treća grupa od 13. -17. prosinca 2021. godine. Na ovoj petodnevnoj izobrazbi će sudjelovati 20 predavača koji će prenijeti svoja znanja i dugogodišnja iskustva u radu na novozaposlene službenike. 

Cilj navedenog programa izobrazbe je unaprijediti suradnju zatvorskih i probacijskih službenika, osigurati polaznicima stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava. Na izradi kurikuluma ovog programa radilo u skladu s primjerima dobre prakse zatvorskih i probacijskih sustava drugih europskih zemalja, sukladno znanstvenim spoznajama i uvažavajući važnost profesionalne adaptacije pojedinca na zahtjeve novog radnog mjesta u pogledu potrebnih znanja, vještina, sposobnosti, te prihvaćanja standarda rada i ponašanja.