Održana prva grupa izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu“

Slika /dokumenti/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Vijesti/komuniciranje na radnom mjestu_07 10 2022.jpg

U Centru za izobrazbu 7. listopada održana je prva od ukupno četiri grupe polaznika izobrazbe „Komuniciranje na radnome mjestu - razgovor i razmjena iskustva – primjeri iz prakse“.

Cilj ove izobrazbe, namijenjene svih zatvorskim i probacijskim službenicima je razumjeti važnost komuniciranja u stvaranju kvalitetnih međusobnih odnosa i kroz razmjenu iskustava demonstrirati ponašanja u određenim situacijama – komuniciranje s kolegama i nadređenima na radnome mjestu. Izobrazba se provodi kao interaktivna radionica uz primjenu metoda suradničkog učenja (izlaganje, razgovor, rasprava, demonstracija, simuliranje igranja uloga);kroz rad u oblicima: u paru, grupni.
U prvoj grupi polaznika sudjelovali su službenici Centra za dijagnostiku, Odgojnog zavoda u Turopolju, Zatvora u Osijeku, Kaznionice u Glini i Zatvora u Varaždinu. Sljedeći termini u kojima se planira održati ova izobrazba su 4. studenoga, 25. studenoga i 2. prosinca 2022. godine.  Grupe su već popunjene što govori o interesu, motivaciji i potrebama službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju te će se sljedeće godine planirati nastavak ove izobrazbe.