Izobrazba "Postupanje u incidentnim situacijama u radu s mladima"

  • Slika /dokumenti/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/Vijesti/Postupanje u incidentnim situacijama u radu s mladima/incidentne Valbandon grupna slika.jpg
  • Slika
  • Slika

Dana 3. i 4. prosinca 2019. godine, u UJ Valbandon održan je dvodnevni program izobrazbe za službenike odjela osiguranja, odjela tretmana i probacijske službenike Uprave za zatvorski sustav i probaciju, naziva "Postupanje u incidentnim situacijama u radu s mladima - napredna razina“

Svrha programa je daljnji razvoj vještina i znanja dobivenih kroz osnovnu razinu, te nadogradnja postojećih sadržaja, analize vlastitih postupaka, prepoznavanje i usvajanje strategija u konfliktnim i incidentnim situacijama specifičnim za rad s mladima u zatvorskom sustavu i probaciji, razmjena praktičnog znanja između odjela osiguranja i tretmana, uloga probacijskih službenika, timsko rješavanje konfliktnih i incidentnih situacija, razvijanje vlastitih obrazaca brige za sebe.

Uz ugodnu radnu atmosferu i visoku razinu aktivnog sudjelovanja polaznika, u programu izobrazbe u trajanju od 16 sati, sudjelovalo je 12 službenika iz Kaznionice u Glini, Kaznionice u Požegi, Odgojnog zavoda u Požegi, Zatvorske bolnice u Zagrebu, Probacijskog ureda Osijek, Probacijskog ureda Bjelovar i Probacijskog ureda Zagreb II.