"Postupanje u incidentnim situacijama u radu s mladima"- osnovna razina, dvodnevni program izobrazbe službenika u organizaciji Centra za izobrazbu

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_Postupanje u incidentnim situacijama u radu s mladima.jpg

Dana 17. i 18 svibnja 2018. godine, u UJ Valbandon održan je dvodnevni program izobrazbe službenika Odjela osiguranja i Odjela tretmana Uprave za zatvorski sustav i probaciju pod nazivom  "Postupanje u incidentnim situacijama u radu s mladima"- osnovna razina.

Ciljevi programa bili su: osvještavanje specifičnosti mladih, svijest o sebi, osvještavanje vlastitih razina stresa, pronalaženje strategija nošenja sa stresom, prepoznavanje izazova rada u zatvorskom sustavu i probaciji (konflikti, incidenti, kritični incidenti), osvještavanje vlastite psihosomatike, informiranje o samoubojstvu i prevenciji samoubojstva u zatvorskom sustavu, timski rad u incidentnim situacijama, osvještavanje odgovornosti kao izazova i obaveze službenika te briga o sebi i briga o drugima.

Uz ugodnu i vedru radnu atmosferu program izobrazbe u trajanju od 16 sati, uz potpunu realizaciju gore navedenih ciljeva, prošlo je 17 službenika iz 9 kaznenih tijela i to:  Zatvora u Zagrebu, Zatvora u Osijeku, Zatvora u Rijeci, Zatvora u Puli-Pola, Kaznionice u Požegi, Kaznionice u Glini, Odgojnog zavoda u Turopolju, Odgojnog zavoda u Požegi i Centra za dijagnostiku. 

U programu je, kao polaznica, sudjelovala i zatvorska službenica iz Finske što je pridonijelo dodatnoj razmjeni iskustva među službenicima. Radionicu su vodile službenice Centra za izobrazbu.