Prvi dio edukacije službenika zatvorskog sustava i probacije iz posebnog programa „PRIKIP“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/19 i 20-04-2021-PRIKIP/prikip.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

19. i 20. travnja 2021.

​Program „Prevencija recidivizma i kontrola impulzivnog ponašanja“ (PRIKIP) provodi se u kaznionicama u Glini i Lepoglavi te u Zatvoru u Zagrebu, kroz grupni psihosocijalni tretman počinitelja delikata seksualne prirode, u kojem prevladavaju intervencije bazirane na kognitivno-bihevioralnom pristupu te psihoedukacija.
Kako bi raspolagali svim potrebnim znanjima i vještinama potrebnim za ostvarivanje ciljeva i ishoda ovog programa, a u okviru sustavnog unapređivanja suradnje između zatvorskog i probacijskog sustava, provodi se zajednička edukacija službenika zatvorskog sustava i probacije za provođenje programa PRIKIP u zatvorskom sustavu, odnosno za provođenje elemenata programa u radu s počiniteljima koji su u zatvorskom sustavu završili PRIKIP te im je potrebna stručna podrška i nastavak tretmana u okviru probacijske službe.
S obzirom da ovu edukaciju nije moguće provesti u online formi, radi poštivanja epidemioloških mjera izobrazba se provodi u dvije male grupe polaznika (sastavljene od službenika zatvorskog sustava i probacije) kroz 42 nastavna sata kroz tri dvodnevna modula.
Poslove izobrazbe obavljaju predavači - službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju, provoditelji PRIKIP programa,  iz Kaznionica u Glini, Zatvora u Bjelovaru i Kaznionice u Lepoglavi (predavač je sudjelovao putem Interneta).
Polaznici izobrazbe su službenici/ce iz Kaznionice u Lepoglavi i Glini, Zatvora u Zagrebu, Centra za dijagnostiku u Zagrebu, probacijskih ureda Zadar, Osijek, Vukovar, Bjelovar, Varaždin i Zagreb I , te središnjih ureda za zatvorski i probacijski sustav.
Izobrazba će se provesti za prvu grupu polaznika 19. i 20. travnja te 17. i 18. svibnja, a za drugu grupu polaznika u terminima 26. i 27. travnja te 24. i 25. svibnja 2021. u Centru za izobrazbu.