Provedena izobrazba „Rad sa informatorima u kaznionicama i zatvorima“ za službenike/ce odjela osiguranja

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/CZI_27 05 2022.png
U Centru za izobrazbu je dana 27. svibnja 2022. godine putem interneta provedena izobrazba „Rad sa informatorima u kaznionicama i zatvorima“. Polaznici izobrazbe bili su službenice i službenici Kaznionice u Požegi i Turopolju, Odgojnog zavoda u Turopolju, Centra za izobrazbu te Zatvora u Osijeku, Splitu, Gospiću, Šibeniku i Zagrebu. Predavanje je održao službenik Zatvora u Osijeku.

Izobrazba je bila namijenjena službenicima odjela osiguranja. Naime, praćenjem rada službenika pravosudne policije uočena je potreba za dodatnom edukacijom vezanom za rad sa informatorima. Bolja obučenost službenika pravosudne policije za rad sa informatorima, a posljedično tome i pojačani rad sa informatorima, u znatnoj mjeri može pozitivno utjecati na ukupno stanje sigurnosti, kako u samome kaznenom tijelu tako i šire.
Pravovremena i točna informacija može omogućiti proaktivno djelovanje te posljedično tome sprječavanje sigurnosnih ugroza i prije njihovog nastanka. Kvalitetno odabrani i vođeni informatori jedan su od najboljih izvora podataka koji tada prikupljanjem, obradom, analizom i raspodjelom podataka mogu koristiti za organiziranje i planiranje potrebnih aktivnosti službenika pravosudne policije u prevenciji, suzbijanju ili otkrivanju sigurnosnih ugroza. Dodatna vrijednost edukacije je bila i međusobna razmjena mišljenja.