Izobrazba „Profesionalni stres i strategije samopomoći“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/izobrazba_prof stres i strat samopomoci_25 03 2021.jpg

Izobrazba u trajanju od 3 nastavna sata održana je 25. ožujka 2021. godine.

Predavanje su vodile službenice Centra za izobrazbu, a ukupno je sudjelovalo 33 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju i jedna studentica na praksi u Centru za izobrazbu. Teme kojima smo se bavili uključivale su: definiranje pojmova stresori, stres i profesionalni stres, te unutarnji i vanjski izvori profesionalnog stresa. Polaznici/ce izobrazbe su upoznati sa simptomima stresa i simptomima poremećaja mentalnog zdravlja u cilju prepoznavanja i prevladavanja istih, a teme s kojima smo se također bavili su osnovne strategije nošenja s procijenjenim stresnim situacijama kao i fazama potencijalnog sagorijevanja.