Završena edukacija prve grupe službenika zatvorskog sustava i probacije iz posebnog programa „PRIKIP“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/04 i 05-10-2021-završena edukacija prve grupe službenika - PRIKIP/naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika

U prostorijama Centra za izobrazbu 4. i 5. listopada 2021. održan je posljednji, treći modul edukacije za jednu (od ukupno dvije) grupu provoditelja posebnog programa „PRIKIP“. 

Time je izobrazbu u ovoj grupi završilo sveukupno 6 službenika, iz Središnjeg ureda za zatvorski sustav, Kaznionice u Lepoglavi, Zatvora u Zagrebu, Centra za dijagnostiku u Zagrebu, Probacijskog ureda Zadar.
 
Prvi modul izobrazbe za prvu grupu službenika održan je u Centru za izobrazbu 19. i 20. travnja 2021. drugi modul 17. i 18. svibnja 2021. te treći modul 04. i 05. listopada 2021. godine.
 
Program „Prevencija recidivizma i kontrola impulzivnog ponašanja“ (PRIKIP) provodi se kroz grupni psihosocijalni tretman počinitelja delikata seksualne prirode, u kojem prevladavaju intervencije bazirane na kognitivno-bihevioralnom pristupu te psihoedukacija.
Kako bi raspolagali svim potrebnim znanjima i vještinama potrebnim za ostvarivanje ciljeva i ishoda ovog programa, a u okviru sustavnog unapređivanja suradnje između zatvorskog i probacijskog sustava, provodi se zajednička edukacija službenika zatvorskog sustava i probacije za provođenje programa PRIKIP u zatvorskom sustavu, odnosno za provođenje elemenata programa u radu s počiniteljima koji su u zatvorskom sustavu završili PRIKIP te im je potrebna stručna podrška i nastavak tretmana u okviru probacijske službe.
S obzirom da ovu edukaciju nije moguće provesti u online formi, radi poštivanja epidemioloških mjera izobrazba se provodila u dvije male grupe polaznika kroz 42 nastavna sata kroz tri dvodnevna modula.
Poslove izobrazbe obavljali su predavači - službenici Uprave za zatvorski sustav i probaciju, provoditelji PRIKIP programa,  iz Kaznionice u Glini, Zatvora u Bjelovaru i Kaznionice u Lepoglavi.