Izobrazba „Psihički stres i uloga rukovoditelja u sustavu psihološke potpore službenika/ca“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/18-04-2023-Izobrazba - Psihički stres i uloga rukovoditelja u sustavu psihološke potpore službenika/CZI_Psiholoski stres_18 04 2022_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Centru za izobrazbu 18. travnja 2023. godine održana je prva od tri cjelodnevne izobrazbe za upravitelje/ice kaznenih tijela i voditelje/ice probacijskih ureda „Psihički stres i uloga rukovoditelja u sustavu psihološke potpore službenika/ca“.

Izobrazbi u trajanju od 8 nastavnih sati prisustvovalo je 11 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju koji čine prvu grupu polaznika/ca. U travnju i svibnju će biti održana izobrazba za još dvije grupe rukovodećih službenika/ca.
Predavač izobrazbe je voditelj Odjela za psihološku potporu službenicima zatvorskog sustava i probacije u Upravi za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave.
Program ima za cilj osnažiti upravitelje/ice kaznenih tijela i voditelje/ice probacijskih ureda za uspješnije suočavanje sa psihičkim stresom što izravno doprinosi očuvanju vlastitog psihičkog i tjelesnog zdravlja. Rad u zatvorskom sustavu i probaciji je psihički stresan posao. Psihički stres kod rukovoditelja poznatiji kao „menadžerski stres“ uvjetovan je nizom izvora stresa specifičnih za poslove upravljanja ljudima i poslovnim procesima, koji negativno utječu na psihičko i tjelesno zdravlje rukovoditelja. Razvoj uspješnih strategija suočavanja sa psihičkim stresom doprinosi prevenciji i ublažavanju posljedica psihičkog stresa, smanjuje broj izgubljenih radnih dana zbog bolovanja, pozitivno utječe na razinu zadovoljstva poslom, unaprjeđuje međuljudske odnose i općenito podiže kvalitetu života u poslovnom ali i privatnom okruženju.  Uspješno suočavanje s psihičkim stresom prevenira i pojavu „izgaranja na poslu“ (Bunout sindrom).