Izobrazba “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unaprjeđenje suradnje”

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/04 do 08-11-2019-izobrazba Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje/IMG_20191104_101504.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U vremenu od 4. do 8. studenog 2019. godine održana je petodnevna izobrazba za prvu grupu novozaposlenih službenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Centru za izobrazbu.

Temeljem iskustava i evaluacija polaznika dobivenih provedenim pilot programom u veljači ove godine u Kaznionici u Lepoglavi, ovaj program izobrazbe za novozaposlene službenike je unaprijeđen te će se provoditi dva puta godišnje.
 
Cilj izobrazbe “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu i unapređenje suradnje” je stjecanje kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.
 
Tijekom petodnevnog programa izobrazbe predavači su prenosili svoja znanja i iskustva novozaposlenim službenicima. Evaluacijski listići prikupljeni od polaznika pokazuju iznimno visok stupanj zadovoljstva predavačima, njihovom pristupačnošću, konkretnim primjerima iz prakse i interaktivnim sudjelovanjem svih polaznika te istodobno veliku zainteresiranost polaznika izobrazbe za daljnje edukacije i nastavak ovog programa.