Petodnevnu izobrazbu za novozaposlene uspješno je završila prva grupa službenika

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/8 do 12 11 2021/5.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U Zatvoru u Zagrebu i Centru za izobrazbu od 8. do 12. studenoga 2021. godine održana je izobrazba „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu te unaprjeđenje suradnje“. 

Centar za izobrazbu ovaj program provodi od početka 2019. godine svjestan važnosti profesionalne adaptacije pojedinca na zahtjeve posla u pogledu potrebnih znanja, vještina, sposobnosti te prihvaćanja standarda rada i ponašanja. Program su pohađali službenici koji su novi u sustavu bez obzira jesu li prvi puta zaposleni ili su trajno premješteni u Upravu  za zatvorski sustav i probaciju.  Ovim se programom povećava prilagodljivost novih zaposlenika, njihova radna efikasnost, utječe se na razvoj njihovih radnih navika i vrijednosti kao i na njihov osjećaj zadovoljstva poslom, sigurnosti, prihvaćenosti što posljedično utječe na veću radnu motivaciju.
Izobrazba je provedena uz strogo poštivanje epidemioloških mjera te su, između ostaloga, polaznici podijeljeni u tri male grupe. Nakon provedene izobrazbe za prvu grupu službenika sastavljenu od zatvorskih i probacijskih službenika, druga i treća grupa će se održati od 22. - 26. studenoga te od 13. - 17. prosinca 2021. godine za zatvorske službenike.