M.O.S.O.R. - Komunikacijske vještine službenika osiguranja u radu s mladima - napredna razina

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/MOSOR 29 i 30 10 2018/centar za izobrazbu3.jpg

29. i 30. listopada 2018. godine, u UJ Valbandon održan je dvodnevni program izobrazbe službenika odjela osiguranja Uprave za zatvorski sustav i probaciju  pod nazivom „M.O.S.O.R.- Komunikacijske vještine službenika osiguranja u radu s mladima- napredna razina“.

Ciljevi programa bili su: daljnji razvoj vještina i znanja stečenih na osnovnoj razini, te nadogradnja i osvještavanje uloge pravosudne policije u procesu resocijalizacije mladih, rad na poboljšanju komunikacijskih obrazaca, korištenje komunikacijskih instrumenata kao i osvještavanje važnosti dobre komunikacije i suradnje u timu.

Uz ugodnu i vedru radnu atmosferu program izobrazbe u trajanju od 16 sati, uz potpunu realizaciju gore navedenih ciljeva, prošlo je 13 službenika iz 4 kaznena tijela: Kaznionica u Požegi, Odgojni zavod u Turopolju, Zatvor u Zagrebu i Kaznionica u Glini.
Izobrazbu su provodili voditelj Odjela osiguranja Odgojnog zavoda u Turopolju i službenica Centra za izobrazbu, voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju u području izobrazbe.