Održan sastanak predavača i izlagača novog programa izobrazbe – „Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu te unapređenje suradnje“

Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/4-12-2018/IMG_0054.JPG

U prostorijama Centra za izobrazbu 4. prosinca 2018. godine održan je sastanak predavača i izlagača novog programa izobrazbe - “Specifičnosti rada u zatvorskom i probacijskom sustavu te unaprjeđenje suradnje”.


Riječ je o nastavku rada na pripremi završnih provedbenih koraka i detaljnom oblikovanju sadržajne strukture, a što se nadopunjuje i povezuje s utvrđenim smjernicama koje su proizašle iz okvira zaključaka inicijalne radne skupine za izradu ovog programa izobrazbe usmjerenog na uvođenje u posao novih zaposlenika Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Naglašavamo da su ciljevi novog programa izobrazbe: unaprijediti suradnju zatvorskih i probacijskih službenika, osigurati polaznicima stjecanja kompetencija za zakonito, samostalno i odgovorno obavljanje poslova službenika zatvorskog sustava i probacije, u skladu s pravilima struke i etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zatvorenika i osuđenika, kao i zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava.

Planira se i očekuje pilot provođenje izobrazbe u mjesecu veljači sljedeće godine.