Održana je edukacija službenika/ca Odjela tretmana zatvorskog sustava te probacijskih službenika/ca za provedbu posebnog programa tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela – NAS

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/NAS/IMG_0670.jpeg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Edukacija se održavala u dva modula; prvi modul proveden je u terminu od 8.-10. svibnja 2024. godine, a drugi modul u terminu od 5.-7. lipnja 2024. godine u Centru za izobrazbu.

Program psihosocijalnog tretmana zatvorenika počinitelja nasilnih kaznenih djela - NAS je intenzivni program psihosocijalnog tretmana koji se temelji na strukturiranom kognitivno-bihevioralnom pristupu, promjeni uvjerenja i stavova, usvajanju vještina sprječavanja ponavljanja nasilnog ponašanja te modificiranju neprilagođenog ponašanja, a provodi se individualno ili grupno sa zatvorenicima kroz 16 susreta. Kroz šestodnevnu edukaciju ukupno 12 službenika/ca Uprave za zatvorski sustav i probaciju osposobljeno je za samostalno provođenje ovog programa.