Nastavljamo ciklus online predavanja predstavnika ureda pravobranitelja- predavanje „Ravnopravnost spolova te ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/10-11-2022-nastavljamo ciklus-ravnopravnost spolova/nastavljamo ciklus_ravn spolova_10 11 2022_slika 1.png
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U suradnji s 4 ureda pravobranitelja, a na temelju odobrene dopune Godišnjeg plana i programa rada Centra za izobrazbu za 2022. godinu, u organizaciji Centra za izobrazbu osmišljen je ciklus online predavanja koja se odnose na djelokrug rada ureda pravobranitelja, a s ciljem podizanja razine profesionalnih kompetencija u okviru zaštite ljudskih prava kod službenika zatvorskog sustava koji neposredno rade sa zatvorenicima i maloljetnicima.
Dana 10. studenoga 2022. godine održano je drugo online predavanje iz navedenog ciklusa pod nazivom „Ravnopravnost spolova te ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“, a predavač je bio Nebojša Paunović, pravni savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Tema predavanja je bila definicije svih oblika spolne diskriminacije, zakonodavni okvir, zaštita žrtava i kažnjavanje počinitelja, spolni i seksualni stereotipi u medijima, spolno uznemiravanje na radnom mjestu i praksa Pravobraniteljice. Predavanju je prisustvovalo 22 službenika/ca zatvorskog sustava i probacije.