Nastavljen ciklus online predavanja predstavnika ureda pravobranitelja - predavanje „Ravnopravnost spolova te ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“

  • Slika /slike/Zatvorski sustav/Centar za izobrazbu/18-05-2023 - Ravnopravnost spolova te ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova/CZI_ravnopr spolova_18 05 2023_slika1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
U suradnji sa sva četiri ureda pravobranitelja i sa ciljem podizanja razine profesionalnih kompetencija u okviru zaštite ljudskih prava kod službenika zatvorskog sustava koji neposredno rade sa zatvorenicima i maloljetnicima, dana 18. svibnja 2023. godine održano je drugo online predavanje iz navedenog ciklusa online predavanja,  pod nazivom „Ravnopravnost spolova te ovlasti i nadležnosti Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“.
 
Tema predavanja je bila definicije svih oblika spolne diskriminacije, zakonodavni okvir, zaštita žrtava i kažnjavanje počinitelja, spolni i seksualni stereotipi u medijima, spolno uznemiravanje na radnom mjestu i praksa Pravobraniteljice. Predavač online izobrazbe bio je Nebojša Paunović, pravni savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, predavanju je prisustvovalo 10 službenika/ca zatvorskog sustava i probacije.